Ommer Bissinghdag

De Stichting Ommer Bissingh Evenementen organiseert spetterende zomerevenementen van begin juli tot eind september, rondom een vast thema. Entree is gratis.

Kijk voor informatie op de website www.ommerbissingh.nl